Responsive image

NGHỀ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

NGHỀ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN VÀ NHỮNG YẾU TỐ CẦN QUAN TÂM

Viết thuê luận văn đang là nghề được rất nhiều người ưa chuộng vì sự đa dạng việc làm và số tiền thu được từ công việc này. Rất nhiều người mới chân ước chân ráo vào nghề này cảm thấy bối rối khi phải làm luận văn tốt nghiệp thuê. Sự bối rồi này cũng dễ hiểu vì trong hệ thống giáo dục, các sinh viên ít khi phải viết thực hành những điều như thế. Vậy cách nào để viết thuê luận văn hoàn hảo, chúng tôi sẽ đề nghị với bạn một phương pháp như sau:
nghề viết thuê luận văn
1/ Định hướng chủ đề

Rất nhiều bạn khi làm viết thuê luận văn hay mắc lỗi này. Các bạn thường bắt tay vào làm ngay mà không nghĩ đến việc xác dịnh chủ đề, kéo theo việc lạc đề khi làm đến ½ luận văn. Hoặc bị đánh giá kém do luận văn không đạt yêu cầu. Vì vậy, ttrước khi bắt tay vào viết thuê luận văn, hãy xác định rõ định hướng của chủ đề, tránh đi lan man .

2/ Vẽ sơ đồ bài:

Việc này nghe có vẻ lạ, làm luận văn thì cần gi dàn bài. Nhưng thật ra, đây là cách giúp các bạn hình dung ra cái mà bạn sắp làm. Cũng giống như khi xây dựng người ta cần bản vẽ thì khi làm luận van bạn cũng cần một dàn bài như thế.

3/ Phân bổ thời gian cho từng chuyên mục.

Việc không có kế hoạch cụ thể là môt trong những điểm quan trong khiến bài luận văn bị đánh giá thấp. Tùy vào mỗi mục khác nhau mà người thực hiện cần phân bố thời gian cụ thể. Dựa trên dàn bài chi tiết mà các bạn sẽ đánh giá được. Có nhiều bài luận văn rất hay, tuy nhiên do không đủ thời gian thực hiện nên đều dở dang hoặc rời vào tình trạng “ thiếu thông tin”. Vậy nên nếu nhìn vào việc phân bổ thời gian, bạn thấy không đủ thời gian thì hãy cắt bớt những phần không thực sự cần thiết.

4/ thực hiện nghiên cứu

Đây là việc quan trọng bậc nhất. Các phương pháp nghiên cứu khi viết thuê luận văn chúng tôi sẽ nói rõ trong một chuyên mục riêng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu này chiếm đến 80% khối lượng của một bài luận văn. Lời khuyên của chúng tôi đó chính là việc: “ hãy trung thành với mục tiêu đề ra”. Khi nghiên cứu bạn sẽ gặp rất nhiều những kiến thức mới và bạn sẽ muốn đưa vào bài mình. Có nhiều bạn đã bị lạc đề do lỗi này. Giảng viên khi đánh giá bài luận văn thường dựa trên đề tài các bạn đặt ra, phạm vi nghiên cứu… chính vì vậy, đừng bao h chạy xa mục tiêu của minh cho dù có những mục tiêu mới hấp dẫn hơn.